АХМАДУУДАД ‘НАСНЫ ХИШИГ’ ОЛГОНО

АХМАДУУДАД ‘НАСНЫ ХИШИГ’ ОЛГОНО
 Үндэсний их баяр наадмын өмнө 65 ба түүнээс дээш насны ахмадуудад “Насны хишиг” олгоно. Засгийн газрын 2017 оны 31 дүгээр тогтоолд “Насны хишиг”-ийг жилд хоёр удаа буюу Цагаан сар, Үндэсний их баяр наадмын өмнө олгохоор заасан. Өнгөрсөн хоёрдугаар сард буюу цагаан сарын өмнө 51 мянга 500 ахмадад 4 тэрбум 200 сая төгрөгийн тэтгэмж олгожээ.
Тогтоолын дагуу 65-69 настай ахмадад 50 мянга, 70-79 настай ахмадад 80 мянга, 80-89 настай ахмадад 150 мянган төгрөг олгох юм. Мөн 90 ба түүнээс дээш настай ахмадад 250 мянган төгрөг өгөх аж.
Г.Гэрлээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *