Онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа үйлдвэр, агуулахын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

 

Хяналт, шалгалтад улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр, агуулахын барилга байгууламжийг хамруулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа юм.

Томоохон барилга байгууламжид гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангуулах тус шалгалт энэ сарын 18-ныг хүртэл үргэлжилнэ гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.