НОБГ-ын Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Тохижилт, нийтийн аж, ахуйн хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэдэг 20 хороонд угаарын хийн хордлогоос үүсэх эрсдэлийг тооцох зорилгоор гамшгийн эрсдэлийн түрэвчилсэн үнэлгээ хийлээ.

Үнэлгээг Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны А/08 дугаар тушаалаар батлагдсан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын дагуу хийж, угаарын хийн хордлогын түвшинг тогтоон, эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж гаргаад байна.

Үнэлгээгээр тухайн дүүрэг нь угаарын хийн хордлогоос үүсэх магадлал нь “Ихэнх нөхцөлд тохиолдох магадлалтай”, үр дагавар нь “Маш өндөр” гэж үнэлэгдлээ гэж НОБГ-ын Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс мэдээллээ.

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.