Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-нийг Монгол Улс Ахмадын өдөр болгон тэмдэглэдэг.

Тус өдрийг тохиолдуулан Үндэсний Статистикийн хорооноос ахмадуудтай холбоотой зарим тоон мэдээллийг бэлтгэжээ.

Монгол Улсад оршин суугаа хүн амын 7.3 хувь буюу 232 мянга нь 60-с дээш насны ахмадууд байна. Тэдний 41 хувь нь эрэгтэй, 59 хувь нь эмэгтэй.

Нийт ахмадын 69 хувь нь хот болон аймгийн төвд амьдардаг бол үлдсэн 31 хувь нь сумын төв болон хөдөө амьдардаг. Мөн нийт ахмадын 40 хувь нь тэтгэврийн зээлтэй байна.

Эх сурвалж: ҮСХ

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.