Теле хичээлийн энэ долоо хоногийн хуваарь

Мөрч

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас 2020 оны тавдугаар сарын 4-8-ны өдрийн теле хичээлийн хуваарийг танилцуулж байна.

Теле хичээлийн хуваарьт:

  • Сургуулийн өмнөх боловсрол
  • Ерөнхий боловсролын 1-12 дугаар анги
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан
  • Насан туршийн боловсролд зориулсан
  • Тусгай хэрэгцээт боловсролд зориулсан теле хичээлүүд багтаж байна.

Эх сурвалж: БСШУСЯ

Сэтгэгдэл үлдээх

Холбоотой мэдээлэл