Махны үнэ ханш

Мөрч
Махны үнийн судалгаа 2019.10.10-ны өдрийн өглөөний 7.40 минутын байдлаар
 
Хүнсний зах Бөөний үнэ Жижиглэнгийн үнэ
Хонины мах Адууны мах Үхрийн мах Ямааны мах Хонины мах Адууны мах Үхрийн мах Ямааны мах
1 Хүчит шонхор зах 5200-5800 5500 6500-7200 5500-5800 6800-8300 7800-8100 8000-10000

/Эх үүсвэр: ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/

2019.10.10-ны өдрийн өглөөний байдлаар Хүчит шонхор зах дээр махны нийлүүлэлт хэвийн байна. Үнийн хувьд ханш хэвээр байна. /Хүчит шонхор зах/

Орон нутгаас нийслэл хот руу нийлүүлэгдэж буй амьд мал, махны талаарх мэдээлэл /2019.10.08-10.09-ны өдрийн байдлаар/

 
Нэр, төрөл Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Дайвар түүхий эд Нийт дүн
1. Амьд мал /тол/ 96 87 1715 15 1913
2 Мах /тн/ 1.5 39.6 29.9 21.0 2.7 3.3 97.9

Эх сурвалж: Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар

Сэтгэгдэл үлдээх

Холбоотой мэдээлэл