Хүүхэд, гэр бүл хамгааллын үйлчилгээнд сэтгэлзүйчдийн гүйцэтгэх үүрэг, арга зүй нь үйлчилгээний шинэлэг арга зүй, судалгааны аргачлал шаардаж байдаг тул мэргэжилтэнүүдэд зориулсан чадавхижуулах сургалтыг тус газар нь жил бүр зохион байгуулдаг аж.

Уг сургалтад есөн дүүргийн Гэр бүл , хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн 10 хорооны нийгмийн ажилтанууд болон хүүхдийн тусламжийн утас-108 зэрэг байгууллагын нийт 45 сэтгэлзүйчид, хүүхэд хамгааллын ажилтанууд хамрагдах юм байна.