ХААИС-ийн уузварыг хоёр талаасаа 5 эгнээтэй болгон өргөсгөжээ

ХААИС-ийн уузварыг  хоёр талаасаа 5 эгнээтэй болгон өргөсгөжээ

Замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж, түгжрэл бууруулахаар автозамын зарим уулзварыг өргөтгөн шинэчлэх ажлын хүрээнд засварын ажил хийгдэж байсан ХААИС-ийн уулзварыг маргааш нээх аж.

 ХААИС-ийн уулзвар нь зүүн болон баруун талаасаа нэг урсгалаар нэвтэрдэг учир замын түгжрэл ихээр үүсдэг байсан учраас  уулзварын 1.2 км талбайг өргөсгөж, хоёр талаасаа 5 эгнээтэй болгон шинэчилжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.