Энэхүү мэтгэлцээнийг Монголын Телевизүүдийн холбооны гишүүн өргөн нэвтрүүлгийн 16 сувгаар шууд дамжуулах бөгөөд иргэдээс нэр дэвшигчдэд тавих асуултыг хүлээн авна. Асуултыг ФэйсбүүкТвиттер зэрэг нийгмийн сүлжээ болон 19001950 утсаар 17:00 цагт хүртэл хүлээн авах бөгөөд нэр дэвшигчдэд тавих асуултыг сугалаагаар cонгох юм байна.

Г.Гэрлээ