Банкны тухай хууль зөрчвөл 100 сая төгрөгөөр торгуулна

Банкны тухай хууль зөрчвөл 100 сая төгрөгөөр торгуулна

УИХ өнгөрсөн долоо хоногт Зөрчлийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа.

Зөрчлийн хуульд хамгийн дээд торгуулийг 100 сая төгрөгөөр тогтоосон юм. Тухайлбал, Банкны үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлгүй эрхэлсэн бол хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хурааж хүнийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг зуун мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Г.Намуун

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.