Үндэсний аудитын газраас УИХ-ын 2024 оны сонгуульд өрсөлдөх улс төрийн нам, эвсэл, тойрогт нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын дээд хязгаарыг тогтоосноо өнөөдөр.

Тодруулбал, 2024 оны ээлжит сонгуульд өрсөлдөх нам, эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 6 тэрбум 434.5 сая төгрөг, тойрогт нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 894.7 -1,526.1 сая төгрөгийн хооронд тогтоосон байна.

УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1-д “Төрийн аудитын дээд байгууллага нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө энэ хуулийн 50.2-т заасан аргачлалын дагуу тогтоож, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасан байдаг.

Үүний дагуу Үндэсний аудитын газар 2024 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг батлагдсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хугацаанд тогтоожээ.

Зардлын дээд хэмжээ тогтоохдоо УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.2-т заасан

2.1. Сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;
2.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;
2.3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;
2.4. Сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;
2.5. Ухуулах байр ажиллуулах;
2.6. Радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;
2.7. Цахим орчин ашиглах зэрэг сонгуулийн сурталчилгааг явуулах арга хэлбэр, мөн хуулийн 13, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52-т заасныг тус тус харгалзан тооцоолол хийн, тогтоожээ.
Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй 37 улс төрийн нам руу 2024 оны хоёрдугаар сарын 23-ны өдрийн 08/232 дугаартай албан бичгээр зардлын дээд хэмжээний саналыг авахаар хүргүүлсэн байна. 2024 оны хоёрдугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар нэр бүхий 13 нам саналаа ирүүлснийг сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ тогтооход харгалзан үзжээ.

Ирэх зургадугаар сарын 28-нд болох УИХ-ын сонгууль холимог тогтолцоогоор зохион байгуулагдана. Нийт 126 гишүүн УИХ-д сонгогдох бөгөөд 48 нь намын нэрийн жагсаалтаар 78 нь тойргоос сонгогдох юм. Тойрог томссоноор 13 болсон.

Тойргийн дугаар, аймгийн нэр Мандатын тоо Нам, эвслийн нийт зардал Нэр дэвшигчийн нийт зардал
1 1-р тойрог
Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай

9 574,308,107.7 1,378,983,796.9
2 2-р тойрог
Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд

10 659,785,964.3 1,526,054,380.9
3 3-р тойрог
Баян-Өлгий

3 261,992,747.7 1,058,746,682.1
4 4-р тойрог
Булган, Орхон, Хөвсгөл

8 487,060,273.9 1,230,485,598.1
5 5-р тойрог
Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв

10 498,096,846.4 1,064,320,563.5
6 6-р тойрог
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий

7 474,369,193.9 1,164,854,766.7
7 7-р тойрог
Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь

7 469,951,439.9 1,098,521,799.6
8 8-р тойрог
Баянзүрх

5 640,984,301.5 1,164,541,061.2
9 9-р тойрог
Баянгол

3 488,776,433.2 1,099,697,551.2
10 10-р тойрог
Сүхбаатар, Чингэлтэй

6 569,801,654.6 894,773,229.1
11 11-р тойрог
Сонгинохайрхан

5 590,595,221.8 968,576,569.5
12 12-р тойрог
Хан-Уул

3 435,352,153.7 1,121,664,599.4
13 13-р тойрог
Багануур, Багахангай, Налайх

2 283,456,891.3 994,256,563.7
СОНГУУЛИЙН ЗАРДАЛ НИЙТ 78 6,434,531,229.9

+ There are no comments

Add yours