Хүүхдийн мөнгө авах эсэх мэдээллийг энэ сарын 20-ны дотор мессежээр илгээнэ

Хүүхдийн мөнгө авах эсэх мэдээллийг энэ сарын 20-ны дотор мессежээр илгээнэ

Монгол Улс нийт хүүхдийнхээ 91 хувьд сар бүр 100,000 төгрөг олгохоор болсон. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хэсэгт багтсан эсэхээ өнөөдрөөс ehalamj.mn болон e-mongolia.mn-ээс шалгах боломжтой юм.

Хүүхдийн мөнгө авах эсэх мэдээллийг ehalamj.mn, e-mongolia.mn-д бүртгэлтэй утасны дугаараар илгээнэ. Хэрэв энэ сарын 20-ны дотор мессеж очоогүй бол тухайн өрхийн хүүхэд мөнгөн тэтгэмж авахгүй гэж ойлгоход болно гэв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *