Зорчигчдын хамгаалах бүсний хэрэглээ 20 хүрэхгүй хувьтай байна

Дэлхийн эрүүл хотуудын сүлжээ болох “Эрүүл хотуудын түншлэл” санаачлагын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын ЗДТГ, Замын цагдаагийн алба, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар хамтран “Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах” төслийг хэрэгжүүлж, өнөөдөр төслийн нээлтийг зарлаж байна.

Энэхүү төсөл нь 18 сарын хугацаанд хэрэгжих бөгөөд уг төслийн эхлэл болгож Улаанбаатар хот болон хот орчмын замд зорчиж буй тээврийн хэрэгслийн жолооч, зорчигч нарын дунд хамгаалах бүсний хэрэглээний түвшинг тодорхойлох судалгааг 5000 гаруй жолоочоос авч явууллаа.

Уг судалгааг нийслэлийн 6 дүүрэгт тодорхой байршлуудад, мөн хот орчмын замд буюу 22-ын товчоо, Баянзүрхийн товчоо, хйод чиглэлийн зуслангийн замд, Өлзийт хорооллын замд нийт цагдаагийн 10 албан хаагч, Хууль сахиулахын их сургуулийн 62 сонсогчийн хамт ажлын 2 өдөр, амралтын 1 өдрийн турш  явуулсан юм.

 

Судалгааны урьдчилсан дүнгээс танилцуулахад:

Жолооч хамгаалах бүс хэрэглэсэн- эрэгтэй-94 хувь, эмэгтэй 93 хувь буюу нийт 93,8 хувь нь хэрэглэсэн,
Урд суудалд сууж яваа зорчигч хамгаалах бүс бүсэлсэн- эрэгтэй 73 хувь, эмэгтэй 73 хувь буюу нийт 73 хувь нь хэрэглэсэн,
Арын 1 зорчигч хамгаалах бүс бүсэлсэн-18 хувь хэрэглэсэн, 82 хувь хэрэглээгүй,
Арын 2 зорчигч хамгаалах бүс хэрэглэсэн-12,9 хувь хэрэглэсэн, 87,1 хувь хэрэглээгүй,
Арын 3 зорчигч хамгаалах бүс хэрэглэсэн-14,6 хувь хэрэглэсэн, 85,4 хувь хэрэглээгүй,
Арын суудлын бүрээс хамгаалах бүс хийх нүхтэй эсэх судалгаанд 79,9 хувь нь тийм гэсэн хариултыг өгсөн байна.

Дээрх судалгаанаас үзэхэд жолооч нар хамгаалах бүс хэрэглэж хэвшсэн хэдий ч тээврийн хэрэгслээр зорчигч нарт хамгаалах бүс хэрэглэхийг шаарддаггүй, хэрэглүүлдэггүй зөрчил гарч байна.

Төслийн хүрээнд хамгаалах бүсний ач холбогдлыг иргэдэд сурталчлан таниулж, мэдээлэл сурталчилгааг бүх хэлбэрээр олон нийтэд хүргэх кампанит ажлыг зохион байгуулах бөгөөд үүний дараа дахин хамгаалах бүсний хэрэглээний түвшин тогтоох судалгааг явуулж, үр дүнг тооцох юм байна.

+ There are no comments

Add yours