Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төв, Замын цагдаагийн албатай хамтран нийслэлийн хэмжээнд хэсэгчилсэн шалгалтыг явуулжээ.

Шалгалтаар зөвшөөрөлгүй тусгай дуут, гэрлэн дохио тавьж хэрэглэсэн 22 жолоочид 2.2 сая төгрөгийн шийтгэл оногдуулсан байна. 

Хуучин журмын дагуу өнгөрөгч 2017 онд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх зөвшөөрлийг 2,239 тээврийн хэрэгсэлд олгож байжээ. Харин уг журмыг боловсронгуй болгож шинэчлэн баталснаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төвөөс 2018 оны эхний таван сарын байдлаар зөрчилтэй 1,286 тээврийн хэрэгслийн дуут дохио хэрэглэх зөвшөөрлийг цуцалж, Журамд заасан зөвхөн тусгай чиг үүргийн 953 тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгожээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.