АН-ын БЗД-ийн хорооноос шууд дамжуулж байна

АН-ын БЗД-ийн хорооны Дотоод сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хорооноос 2018.03.25-ны өдөр явагдсан эргэлт /ротаци/-ийн сонгуулийн албан ёсны дүнг зарлалаа.

https://www.facebook.com/dempartybzd/videos/214043846013062/

+ There are no comments

Add yours