Тус газраас гаргасан тоон мэдээгээр 1,562,4 монгол эрчүүдийн 15 хувь нь дээд боловсролтой.

Эрчүүд маань дунджаар 66 насалж сард дунджаар 1,148.7 мянган төгрөгийн орлоготой байна.