Thursday, May 30 2024

АТГ-аас албан тушаалтнуудын мэдүүлгийг нэгтгэхээр ажиллаж байна

Төрийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэх хугацаа энэ сарын 15-ны өдөр дууссан. Хуулийн дагуу мэдүүлэг бүртгүүлэх програм хаагдаад байгаа.

Өнөөдрийн байдлаар Авлигатай тэмцэх газраас улсын хэмжээнд нэгдсэн тайлан дүн мэдээг гаргахаар ажиллаж байна. Тиймээс одоогийн байдлаар хэдэн албан хаагч хамрагдсан тухай мэдээллийг албан ёсоор нэгтгэсний дараа өгөх аж.

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: