Амиа хорлолтын тоогоор Монгол улс дэлхийд гуравт бичигджээ

2015 оны байдлаар гаргасан Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын тоо баримтад 100,000 хүн тутамд 28.3 амиа хорлолтоор Монгол улс бүс нутагтаа дэд байранд орж байгааг тухайн үед мэдээлсэн юм.

Тэгвэл 2017 онд шинэчилсэн тоо баримтаар Монгол улс 100,000 хүн тутамд 28.1 амиа хорлолтоор дэлхийд гуравдугаар байранд орсныг үзүүлсэн байна.

+ There are no comments

Add yours