Saturday, May 18 2024

Давсны хэрэглээг багасгах хэрэгтэй

Эрүүл мэндийн статистик дүн, хүн амын дунд хийсэн халдварт бус өвчлөл, хоол тэжээлийн судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд Монгол хүний давсны дундаж хэрэглээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулагын зөвлөмж хэмжээнээс 2,5 дахин өндөр (11,5 гр) байгаа бөгөөд давсны хэрэглээнээс шатлгаалан, артерийн даралт ихсэх, цус харвалт зэрэг зүрх судасны өвчлөл буурахгүй байгааг илрүүлжээ.

Тиймээс ХХААХҮЯ холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээг 2018 оноос 2 үе шаттайгаар зохион байгуулахаар бэлтгэж байгаа аж.

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: