Энэ жил мэндэлсэн бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг нөхөн олгоно

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 2017 онд төрсөн бүх хүүхдэд төрсөн сараас нь эхлэн тооцож, төсвийн жил, батлагдсан төсөвт багтаан нөхөн олгохыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзоригт даалгалаа. 2017 онд мэндэлсэн хүүхдүүдэд олгох хүүхдийн мөнгөний нөхөн олголтлын үлдэгдэлд нийт 4.5 тэрбум төгрөг зарцуулах аж.

+ There are no comments

Add yours