“9 САРЫН 1”

2017-2018 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт  252.753 хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуульд  575,879 сурагч, их дээд сургуульд   150,000 оюутан суралцах аж.

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

Улсын хэмжээнд

 • Төрийн өмчийн 877 цэцэрлэгт 209.568 хүүхэд
 • Төрийн бус 545 цэцэрлэгт 33.864 хүүхэд
 • Нийт 1422 цэцэрлэгт 243.432 хүүхэд хамрагдана6 Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхэд өмнөх оныхоос 9321-ээр нэмэгджээ

Нийслэлийн хэмжээнд

 • Төрийн өмчийн 216
 • Төрийн бус 407
 • Нийт 623 цэцэрлэгт 146.295 хүүхэд хамрагджээ. Нийслэлд цэцэрлэгийн насны нийт хүүхдийн 77.6 хувь нь цэцэрлэгт хүмүүжнэ
 • Цэцэрлэггүй үлдсэн хүүхдүүд 18421
 • Улсын хэмжээнд 2017 онд нийт 2200 ор бүхий 20 цэцэрлэгийн барилга шинээр ашиглалтад орно

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

Улсын хэмжээнд

 • Төрийн өмчийн 654 сургуульд 538.846 сурагч
 • Төрийн бус 144 сургуульд 37.033 сурагч
 • Нийт 798 сургуульд 575.879 сурагч суралцана
 • ЕБС-д суралцах хүүхдийн тоо өмнөх оныхоос 23.926-гаар нэмэгджээ
 • 1-р ангид 73.545 хүүхэд элсэн суралцана
 • 6 настнууд өнгөрсөн оныхоос 11.300-гаар нэмэгджээ

Нийслэлийн хэмжээнд

 • Төрийн өмчийн 136
 • Төрийн өмчийн бус 105
 • Нийт 241 сургуульд 249.593 хүүхэд хамрагдана
 1. БАГА АНГИ: 139.226
 2. ДУНД АНГИ: 72.940
 3. АХЛАХ АНГИ: 37.427
 4. Улсын хэмжээнд 11940 суудал бүхий 21 сургуулийн барилга энэ хичээлийн жилд шинээр нэмэгдэнэ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛ

 • Улсын хэмжээнд нийт 96 их, дээд сургуульд 150.000 оюутан суралцана
 • Оюутнуудын тоо өнгөрсөн оныхоос 7100 орчмоор буурчээ.

Д.Думаа

+ There are no comments

Add yours