Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат оролцсон эсэх нь одоогийн байдлаар тогтоогдоогүй

Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат оролцсон эсэх нь одоогийн байдлаар тогтоогдоогүй

Leave a Reply

Your email address will not be published.