СВОП ХЭЛЦЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЖЭЭ

Монголбанк болон Хятадын Ардын Банк 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Монгол Улс, БНХАУ хоёр орны хоорондох худалдаа, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор байгуулсан 15 тэрбум юань/5.4 их наяд төгрөгийн своп хэлцлийн гэрээг шинэчлэн баталлаа.

Своп хэлцэл нь 3 жилийн хугацаатай байх бөгөөд хоёр тал харилцан зөвшилцөлд хүрсэн тохиолдолд дахин шинэчлэх боломжтой юм.

+ There are no comments

Add yours