Wednesday, April 24 2024

Улсын дахин шалгалтын хуваарь гарлаа

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн сурагчдаас авах “Дахин шалгалт” зохион байгуулах хуваарийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргажээ.

Тавдугаар анги

Монгол хэл: 2017 оны 05-р сарын 29 өдөр 12:00 цагт
Математик: 2017 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр 12:00 цагт
Байгаль шинжлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 12:00 цагт

Есдүгээр анги

Монгол хэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 10:00 цагт
Математик: 2017 оны 06 дугаар сарын 2 өдөр 10:00 цагт
Байгалийн ухаан: 2017 оны 06 дугаар сарын 5 өдөр 10:00 цагт
Нийгмийн ухаан: 2017 оны 06 дугаар сарын 6 өдөр 10:00 цагт

Арванхоёрдугаар анги

Монгол хэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 11:00 цагт
Сонгосон  агуулгын хичээл: 2017 оны 06 дугаар сарын 2 өдөр 11:00 цагт
Гадаад хэл: 2017 оны 06 дугаар сарын 5 өдөр 11:00 цагт
Математик: 2017 оны 06 дугаар сарын 6 өдөр 10:00 цагт

Улсын шалгалт үргэлжлэх хугацаа

5 дугаар ангийн шалгалт бүр 60 минут
9 дүгээр ангийн шалгалт бүр 80 минут
12 дугаар ангийн шалгалт бүр 100 минут үргэлжилнэ.

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like: