Гүтгэвэл иргэн 2 сая, хуулийн этгээд 20 саяар торгуулна

Гүтгэвэл иргэн 2 сая, хуулийн этгээд 20 саяар торгуулна

УИХ өнгөрсөн долоо хоногт Зөрчлийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа. Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийг гутаан доромжилсон худал мэдээллийг нийтэд дэлгэсэн, эсхүл мэдээллийн хэрэгсэл, нийтийн сүлжээгээр тараасан бол хүнийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хорин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Энэ нь иргэнийг 2 сая, хуулийн этгээдийг 20 сая төгрөгөөр торгоно гэсэн үг юм.

Г.Гэрлээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.