Мал төллөлт 66.7 хувьтай байна

Мал төллөлт 66.7 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд нийт 26 орчим сая төл хүлээн авахаас өнөөдрийн байдлаар 17.2 сая төл буюу 98.0 хувь нь бойжиж байна. Тодруулбал, нийт хээлтэгчийн 66.7 хувь буюу 17.4 сая хээлтэгч төллөөд байна. Гарсан төлийн 46.5 мянган ботго, 241.6.0 мянган унага, 525.8 мянган тугал, 8.9 сая хурга, 7.4 сая ишиг бойжиж байна.

Мал төллөлт өмнөх 7 хоногоос 2.0 саяар нэмэгдсэн байна. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 439.6 мянган мал хорогдсон нь оны эхний нийт малын 0.7 хувийг эзэлж байна.

Г.Намуун

Leave a Reply

Your email address will not be published.