Гүтгэвэл иргэнийг 10 сая, түүнийг хэвлэн нийтэлсэн байгууллагыг 100 сая төгрөгөөр торгоно

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай, Нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай, Баяжуулсан хүнсний тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг тус тус хэлэлцэх юм.

Зөрчлийн тухай хуулийн төсөлд “гүтгэвэл иргэнийг 10 сая, түүнийг хэвлэн нийтэлсэн байгууллагыг 100 сая төгрөгөөр торгох” санал яригдаж буй. Энэхүү саналаас болж өчигдөр телевизүүд эсэргүүцлээ илэрхийлсэн бөгөөд өнөөдөр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг хэвлэлийнхэн анхааралтай ажиглаж байна.

+ There are no comments

Add yours