АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЯВУУЛАВ

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЯВУУЛАВ

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Төв архивын газраас “Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг Нийслэл дэх дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан алба хаагч, ажилтнуудад явуулсан байна.

Сургалтад хамрагсдад Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах, баримт бичгийн стандартууд, ангилан төрөлжүүлж хэрэг бүрдүүлэх арга зүй, баримтуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх арга зүйн талаар мэдээлэл өглөө. Сургалтын төгсгөлд алба хаагч, ажилтнуудад Сертификат олгожээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Уур амьсгалын асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулахаар Монгол Улсад 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох хэмжээний мод тарих ажлыг эхлүүлэх гэж байна

Уур амьсгалын асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулахаар Монгол Улсад 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох хэмжээний мод тарих ажлыг эхлүүлэх гэж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 76 дугаар чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэлд хэлсэн үгийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. “Чуулганы дарга аа, Ноён Ерөнхий нарийн...