Монголбанк 29.9 сая ам.доллар худалдан авлаа

0 min read

Монголбанк өнөөдрийн ээлжит гадаад валютын дуудлага худалдааг зохион байгууллаа. Спот арилжааны хүрээнд арилжааны банкууд 2427.00 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 4.0 сая ам.доллар худалдан авах, 2437.13 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 32.4 сая ам.доллар худалдах, 350.51 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 15.5 сая юань худалдан авах, 353.90 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 12.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлжээ.

Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар 29.9 сая ам.долларыг 2437.51 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар худалдаж авсан байна.

Своп, форвард арилжааны хүрээнд банкууд 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналыг биелүүлээгүй юм байна.

+ There are no comments

Add yours