Монголбанк 12 сая ам.доллар худалдаж авав

Монголбанк 12 сая ам.доллар худалдаж авав

Банкууд 2434.25 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 2.2 сая ам.доллар худалдан авах, 2443.81 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 14.7 сая ам.доллар худалдах, 350.94 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 18.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлжээ.

Харин своп, форвард арилжаагаар банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг Монголбанк  биелүүлсэнгүй.

Leave a Reply

Your email address will not be published.