ЕБС-ийн улсын шалгалтын хуваарь гарлаа

ЕБС-ийн улсын шалгалтын хуваарь гарлаа

Улсын шалгалт нь ЕБС-ийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, төгсөх ангийн үндэсний чанарын үнэлгээнд  дүн шинжилгээ хийх нөхцлийг бүрдүүлж, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитойгоор үнэлэх зорилготой юм. Улсын шалгалтыг 2017 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаа явуулж буй ЕБС-ийн 5, 9, 12-р ангийн төгсөгчдөөс авна.

5 дугаар анги

1.    Монгол хэл  5-р сарын 22

2.    Математик  5-р сарын 24

3.    Байгаль шинжлэл  5-р сарын 26

 9 дүгээр анги

1.    Монгол хэл  5-р сарын 25

2.    Математик  5-р сарын 26

3.    Байгалийн ухаан  5-р сарын 29

4.    Нийгмийн ухаан  5-р сарын 30

12 дугаар анги

1.    Монгол хэл  5-р сарын 24

2.    Математик  5-р сарын 25

3.    Сонгосон агуулга  5-р сарын 26

4.    Гадаад хэл  5-р сарын 29

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Уур амьсгалын асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулахаар Монгол Улсад 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох хэмжээний мод тарих ажлыг эхлүүлэх гэж байна

Уур амьсгалын асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулахаар Монгол Улсад 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох хэмжээний мод тарих ажлыг эхлүүлэх гэж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 76 дугаар чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэлд хэлсэн үгийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. “Чуулганы дарга аа, Ноён Ерөнхий нарийн...