АН-ын дотоод сонгуулийн бүртгэл өнөөдөр дуусгавар болно

1 min read

 Ардчилсан намын дотоод сонгуулийн бүртгэл өнөөдрийн 16 цагаар өндөрлөнө.

Сонгуульд нэр дэвшигчид бүртгүүлэхдээ ямар албан тушаалд өрсөлдөхөөсөө хамаарч дэнчин болон хураамж төлөх юм. Тодруулбал,

Үндэсний бодлогын хороонд өрсөлдөхөд 3 сая, дэнчин нь мөн 3 сая

Нийслэлийн намын даргад өрсөлдөхөд 90 сая

Аймгийн намын даргад өрсөлдөхөд 15 сая

Дүүргийн намын даргад өрсөлдөхөд 20 сая

Багануур, багахангай, Налайх дүүргийн намын даргад өрсөлдөхөд 10 сая

Сумын намын хорооны даргад өрсөлдөхөд 200 мянга

Нийслэлийн намын хорооны гишүүнд өрсөлдөхөд 1.5 сая

Аймгийн намын хорооны гишүүнд өрсөлдөхөд 50000, дэнчин нь 120000

Дүүргийн намын хорооны гишүүн 250000

Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн гишүүнд өрсөлдөхөд 250000

Сумын намын хорооны гишүүн 12000 төгрөг тушаахаар болжээ. Хураамж болон дэнчингийн хэмжээ нь өмнөх сонгуулиудтай харьцуулахад 6-90 дахин өссөн, мөн албан тушаалыг үнэлгээжүүлж худалдаж байна хэмээн намын зарим гишүүд нь эрс эсэргүүцэж байгаа ажээ.

+ There are no comments

Add yours