Ардчилсан нам санхүүжилтээ шилэн болголоо

Уг мэдэгдэлд, “Хэдийгээр хуулиар шаардаагүй ч Ардчилсан нам дансаа шилэн болгосон бөгөөд нийт гишүүд болон иргэд demparty.mn хаягаар хандаж, намын хандив болон нарийвчилсан зардалтай танилцах боломж нээлттэй. Энэ нь өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулж буй намуудын хувьд шинэ соёлыг бий болгож байна.

Дэлхийн олон оронд жишиг болсон нийт гишүүдийн хандив татвараар намын санхүүжилтийг бүрдүүлдэг, сонгодог жишиг рүү тус намын шинэчлэл явах болно” гэжээ.

http://www.montsame.mn

+ There are no comments

Add yours