Хөрөнгийн биржийн арилжаагаар 18 компанийн хувьцаа өсчээ

Хөрөнгийн биржийн арилжаагаар 18 компанийн хувьцаа өсчээ

 Өнөөдрийн Хөрөнгийн биржийн арилжаагаар  “I”, “II, “III” ангилалд бүртгэлтэй 29  компанийн 99 542 ширхэг хувьцаа арилжиж нийт 57 сая 612 97 төгрөгийн гүйлгээ хийжээ.

Тодруулбал 18 компанийн хувьцаа өсч, 7 компанийн хувьцаа буурсан  бол дөрвөн компанийн хувьцаа тогтвортой байв. Үүнээс “Техник импорт” компани хамгийн өндөр буюу 14.94 хувиар өссөн бол “Баянтээг” 14.89 хувиар, “Увс чацаргана” 14.37 хувиар тус тус өслөө.

Мөн өдөр “MSE ALL” индекс 866.81 нэгж болж 0.42 хувиар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1 их наяд 520 тэрбум 789 сая 224 971 төгрөг болов.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулжээ

Хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулжээ

Монголбанкнаас хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн нөхцөлд дараах өөрчлөлтийг оруулж, холбогдох журам, гэрээнд тусгалаа. Үүнд: Ипотекийн хөтөлбөрийн нийт санхүүжилтийн 80 хувийг Монголбанк, 20 хувийг...