Своп хэлцлийн саналыг Монголбанк  биелүүлсэнгүй

Монголбанк өнөөдрийн дуудлага худалдаагаар 14.0 сая ам.долларыг 2465.88 төгрөгийн хаалтын ханшаар худалдаж авлаа.

Гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2465.00 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 0.2 сая ам.доллар худалдан авах, 2465.77 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 23.7 сая ам.доллар худалдах, 353.58 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханшаар 21.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлжээ. Харин банкууд 2.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн саналыг Монголбанк  биелүүлсэнгүй.

Leave a Reply

Your email address will not be published.