Category: Эх сурвалжаас

ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.ЭРДЭНЭБОЛД: ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЯРИХ БИШ ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨВШИНД ГАРГАЖ АЖИЛЛАНА

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа  Ж.Эрдэнэболдтой нэг сая гаруй хүнтэй метрополис хотын хүн ам, нийгмийн аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд…