Бүтэн жилийн боловсролоор хохирсон 168 сая хүүхдүүд

Бүтэн жилийн боловсролоор хохирсон 168 сая хүүхдүүд

Дэлхий даяар цар тахлын улмаас бүтэн жилийн турш сургууль, боловсролын байгууллагууд хаагдаж 168 сая хүүхдүүд танхимын хичээлд суугаагүй билээ. Тэгвэл НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн сүүлийн үеийн судалгаагаар 214 сая хүүхдүүд буюу 7 хүүхэд тутмын 1 нь биечлэн бие даан сурах хичээлийнхээ дөрөвний гурваас илүүг алдсан гэжээ.

Дэлхийн 14 орон 2020 оны гуравдугаар сараас 2021 оны 2 сар хүртэл хаалтай байгаа ажээ. Эдгээр орнуудын гуравны хоёр нь Латин Америк ба Карибын тэнгисийн орнуудад байрладаг бөгөөд 98 сая гаруй сурагч хамрагдаж байгаа юм. 14 улсаас Панам, Сальвадор, Бангладеш, Боливи сургуулиудыг хамгийн олон өдөр хаалттай байгаа ажээ.

COVID-19 цар тахлын нэг жилийн ойг тэмдэглэх гэж байхад дэлхий даяар дахин мутацад орсон шинэ төрлийн коронавирус гарч ирсэн талаар мэдээллэсэн юм. “Өдөр ирэх тусам бие даан сургуульд хамрагдах боломжгүй хүүхдүүд улам бүр хоцрогдож байна” гэж Хенриетта Фор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн гүйцэтгэх захирал хэллээ.

ЮНЕСКО-гийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр дэлхий даяар 888 сая гаруй хүүхэд сургуулийн бүрэн болон хэсэглэн хаагдсанаас болж боловсролын асуудал тулгарсаар байгаа юм.

Харин манай улсын хувьд сургуулиудыг хааснаар хүүхдүүдийн сурч боловсроход муугаар нөлөөлж байна. Эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн 16 хувь нь алсын зайн сургалтанд хамрагдах боломжгүй байгаа юм. Одоогоор орон нутагт танхимын хичээлийг эхлүүлээд буй ч нийслэлийн сурагчдыг танхимд сургах эсэх тодорхойгүй хэвээр байгаа юм. Энэ талаар БШУЯ-аас танхимын сургалтын эхлүүлэхэд бэлэн боловч халдварын голомтын нөхцөл байдал, вакцинжуулалтыг анхаарна гэсэн юм.

Мөн Шадар сайд нийслэлийн цэцэрлэг, танхимын сургалтыг нээх хугацаа тодорхойгүй байгааг мэдэгдсэн юм. 2020-2021 оны хичээлийн жил дуусахад ердөө гурван сар үлдээд байгаа юм. Харин нэг хоёрдугаар анги болон төгсөх ангийнхныг хичээллүүлэх саналыг зарим эцэг эхчүүд сошиал сүлжээгээр саналаа илэрхийлсээр байгаа юм. Хэдий Засгийн газар ААН-ын 95 хувийг нээсэн ч сургууль цэцэрлэг нээгээгүй тул эцэг эхчүүд ажлаа хийх боломжоор хандагдаж чадахгүй байгаа юм.

Сурагчдын 57 хувь нь теле хичээлийн хурд болон ойлгомжтой байдлыг дунд болон муу гэж дүгнэсэн талаар НҮБ-ын хүүхдийн сан мэдээллэсэн юм.

Мөн боловсролын хүрээлэнгээс явуулсан судалгаагаар 2019-2020 оны хичээлийн жилд сурагчдын агуулгын хоцрогдол улсын хэмжээнд 47-53 хувь байна. Харин 2020-2021 оны хичээлийн жилд нийслэлийн сурагчдын хоцрогдол 22 хувь байна хэмээн нийслэлийн боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга хэлж байсан юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.