Дотоодод бүртгэгдсэн 204 халдвар: /2020.11.23/

  • Улаанбаатарт 51
  • Дархан-Уул 20
  • Дорноговь 17
  • Орхон 17
  • Говьсүмбэр 1
  • Сэлэнгэ аймагт 98 байна.

“Төмөр замын хэсэг, СХД-ийн сүүлийн батлагдсан тохиолдлуудын хавьтлаас энэ 11 тохиолдол илэрсэн. Гэхдээ энэ хүмүүсийг 20, 21-нд тусгаарлан ажиглах байранд тусгаарласан байсан. Халдвар гарсан голомтод ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийнэ. Тухайн орчны хүмүүсийн шаардлагатайг нь тусгаарлаад хоёрдогч буюу дам хавьтал болсон хүмүүсийг гэрт нь тусгаарлана” гэв.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.