Шүүх шинжилгээний үндэсний төвийн даргаар, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж, Дотоодын цэргийн даргаар цагдаагийн хурандаа С. Ганбат улиран, Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын төвийн даргаар цагдаагийн хурандаа Ө.Бат-Өлзий томилогдох оор яригдаж буй гэнэ.

Шүүх шинжилгээний үндэсний төвийн даргаар, цагдаагийн хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж

Мэргэжил: Эрх зүйч

Боловсрол: Дээд, удирдахуйн магистр

Хоёр. Боловсрол эзэмшсэн байдал

1983-1987 онд НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургууль

2003-2006 онд ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны Удирдлагын академи

Гурав. Ажлын туршлага

1987-1996 онд Өвөрхангай аймгийн Цагдан сэргийлэх ангид хэсгийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгчөөр;

1996-1998 онд Булган аймгийн Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн цагдаагийн ажил хариуцсан дэд даргаар;

1998-2000 онд Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын Мандал сум дахь цагдаагийн хэлтсийн даргаар;

2000-2003 онд Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын даргаар;

2006 онд Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын даргаар;

2006-2008 онд Замын цагдаагийн газрын даргаар;

2008-2012 онд Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар;

2012-2014 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, даргын зөвлөхөөр;

2014 оноос Хууль сахиулахын их сургуулийн Албаны зохион байгуулалт, санхүү хангамж эрхэлсэн дэд захиралаар тус тус ажиллаж байсан.

Одоо Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргаар   ажиллаж байна.

Дотоодын цэргийн даргаар цагдаагийн хурандаа С. Ганбат

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын төвийн даргаар цагдаагийн хурандаа Ө.Бат-Өлзий

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.