Тэрбээр “Санхүүгийн хямрал ба холбооны нөөцийн банк” номыг 2016 онд орчуулсан бөгөөд хоёр дахь хэвлэлтээ худалдаанд гаргасантай холбоотойгоор ийнхүү сурталчилж эхэлжээ. Хачирхалтай нь түүний энэхүү зурагт самбарт номын хуудас болон мэдээлэл нийт талбайн 10-20 хувийг эзлэх бөгөөд зохиогчийн зураг шууд нүдэнд тусахуйц том хэмжээтэй байгаагаас үзвэл сонгуульд зориулсан сурталчилгаа гэдэг нь ойлгомжтой харагдана.

Гэтэл сонгуульд нэр дэвшигчийн хувьд энэ нь хууль зөрчсөн үйлдэл бөгөөд нэр дэвшигчээр бүртгэхгүй байх үндэслэл болно гэдгийг хуульчид тайлбарлаж байна. Энэ тухайд хуульч Р.Саруулаас тодруулахад 

Э.Долгионы энэ асуудал нь хууль зөрчиж байж болзошгүй бөгөөд УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан зурагт самбарын шинжтэй зүйлийг өөрөө нам дотроосоо сонгуульд нэр дэвшихээр болоод СЕХ-нд материалаа хүргүүлэх хугацаанд номын сурталчилгаа гэх нэрийн дор зурагт самбараа байрлуулсан байна. Үүнд Сүхбаатар дүүрэгт үү, эсвэл нийслэлийн хэмжээнд нийтэд нь үү гэдгээс хамаарна.

Өөрөөр хэлбэл, хэрэв дүүргийн хэмжээнд байрлуулсан бол дүүргийн, нийслэлийн хэмжээнд бол нийслэлийн сонгуулийн хороод сонгуулийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, түүнийг хангах үүднээс эдгээр самбарыг даруй буулгах учиртай. Ингэхийн тулд иргэн, хуулийн этгээдээс зохих шатны сонгуулийн хороонд Сонгуулийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай гэсэн агуулгаар өргөдөл гаргах учиртай юм. УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.-т заасны дагуу СЕХ-ноос сурталчилгааны хугацааг зургаадугаар сарын 2-22-ныг дуустал гэж тогтоосон.

 

Тэгэхээр нэгэнтээ нам дотроосоо нэр дэвшихээр болоод явж байгаа этгээд УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4.1.-т заасан хууль дээдлэх, 7.4.3.-т заасан шударга ёсыг сахих зарчмыг баримтлах үүргийнхээ хүрээнд зургаадугаар сарын 2-ны өдрөөс зөвшөөрөгдсөн байршилд зурагт самбараа байрлуулах учиртай” гэлээ.