Шүүгчийн сул орон тоо зарлагдав

Мөрч
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2018 оны 102 дугаар тушаалаар зарим Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан. Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд 2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд “шүүгчийн бэлтгэл сургалт”–д хамрагдсан хуульчид нэрээ дэвшүүлнэ. Нэр дэвшигч холбогдох баримт материалыг бүрдүүлэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 09.00 цагаас 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэлх хугацаанд www.judcouncil.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ үү хэмээн Шүүхийн мэргэжлийин хорооны ажлын албанаас мэдэгдлээ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Холбоотой мэдээлэл