Монголбанкны мөнгөний бодлогын зөвлөл өнөөдөр хуралдаж, бодлогын хүүг хэлэлцсэн юм. Мөнгөний бодлогын зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. Тус зөвлөлөөс мөнгөний бодлогын хүүг нэг нэгж хувиар бууруулж, 10 хувь болгох шийдвэрийг гаргажээ.

Мөн банкны төгрөгийн нөөцийг 10.5 хувиар, гадаад валютын заавал байх нөөцийн хувь хэмжээг 12 хувиар тогтоосон байна.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.