47 метр гүний худгаас нянгийн бохирдол илэрчээ

47 метр гүний худгаас нянгийн бохирдол илэрчээ

Нийслэлийн 136 цэгээс хөрсний дээж авч шинжилгээнд өгөхөд нийт газар нутгийн 88 хувьд нян, хөгц, мөөгөнцөр илэрсэн байна.

Тухайлбал, Хан-Уул дүүргийн газар нутагт хүнд метали ихээр илэрсэн бөгөөд Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн зарим айлын бие засах газрын бохир газрын гадаргаас доош 6 метр хүртэл хөрсөнд нэвчсэн байгааг Газарзүй геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд судалгаандаа дурьджээ. Мөн 47 метрийн гүний худгийн уснаас дээж авахад нянгийн бохирдолтой болох нь тогтоогдсон байна.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.