Өнгөрсөн жил яам, агентлагуудад ажиллахдаа гарааны нөхцөлийг тогтоох зорилготой явсан бол энэ удаагийн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, буруутай этгээдүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулж байгаа юм. Тухайн байгууллагын удирдлагуудыг байлцуулан хэлэлцүүлсэн шалгалтын дүнгийн мөрөөр Сайд нарт өгсөн Зөвлөмжийнхөө биелэлтийг ийнхүү яам, агентлагт ажиллах үеэрээ хянаж байгаа нь энэ аж.

Өнгөрсөн долоо хоногт гэхэд Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Төгөлдөрийн ахалсан ажлын хэсэг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам болон харьяа агентлагуудад ажиллажээ.