Ингэснээр төрийн үйлчилгээ авахаар 30000 иргэн хотын төвийг зорихоо болих бөгөөд 3500 ажилтны ажлын байр тус бүс рүү нүүх аж.