Энэхүү санг үүсгэснээр хохирогчид үзүүлэх тусламж, хүчирхийлэгчид хүлээлгэх хариуцлагыг оновчтой болгох боломжийг бүрдүүлнэ.

Мэдээллийн нэгдсэн санг ашигласнаар хохирогч болон хүчирхийлэл үйлдэгчийн мэдээллийг хамгийн богино хугацаанд олж авах, улмаар хохирогчид үзүүлэх тусламж, хүчирхийлэгчид хүлээлгэх хариуцлагыг оновчтой болгох боломжийг бүрдүүлэх юм байна.

“Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хохирогчид туслалцаа үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байр, цагдаагийн бүх нэгжүүд нэгтгэгдэж орсон бөгөөд мэдээллийн санг ашиглаж байна” гэдгийг ЦЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч А.Мөнхсувд хэллээ.

Мэдээллийн нэгдсэн санг хэрхэн ашиглах болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой тусламж, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар нийслэлийн есөн дүүргийн цагдаагийн алба хаагчдад гурван цуврал сургалт явуулах бөгөөд одоогийн байдлаар хоёр дахь сургалтаа хийгээд байгаа аж.

д.даваа