Төслийн менежер Александре Фүзесери “Швейцарийн парламентын Тамгын газар бусад улс орны парламенттай солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Сургалт гэхээсээ илүүтэй харилцан туршлага солилцоход анхаарч ажилладаг. Энэ нь сургалт явуулахаас илүү үр дүнтэй байдаг” гэв.

Д.Думаа