Үндсэн хуулийн цэц энэ сарын 29-ний өдөр дунд суудлын хуралдаан хийхээр товлов. Хуралдаанаар, Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг жагсаал цуглаанд оролцуулсан, зохион байгуулсан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхээр хуульчилсан нь тайван жагсаал, цуглаан хийх иргэний  эрх чөлөө болон тэгш эрхийн талаарх зарчмыг хязгаарлах зэргээр Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн гэсэн иргэний мэдээллийн дагуу үүссэн маргааныг хянан хэлэлцэнэ

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.