Тус хэргийг Төмөр замын Цагдаагийн газар шалгаж байгаа аж.

Г.Намуун