Онцгой байдлын албанаас нийт 86 алба хаагч, 18 техник хэрэгсэлтэйгээр ажилласан бол орон нутгийн цагдаагийн болон зам арчлалтын компанийн алба хаагчид, сайн дурын иргэд хамтран цасанд боогдоод байсан зам, давааг нээх ажилд хамтран оролцжээ.

Г.Намуун